Rubrika pro doplnění zameškané látky

13. 6.

Zdravíme nemocného Kubíka a přejemu mu brzké uzdravení. Úkoly Ti předá bráška, až Ti bude lépe.

----------------------------------------------------------------------------

10. 6.

Posíláme pozdrav Lauře, Fildovi S., Péťovi K. a přejem rychlé zotavení.

Až vám bude lépe, doplňte si za dnešní den: M PS str. 47 + zopakujte si kupeckou násobilku (prsty = desítky a jednotky) :-)

---------------------------------------------------------------

7. 6.

ČJ PS str. 35 - bez cv. 4

--------------------------------------------

6. 6.

Posíláme pozrav Klárce a oběma klukům.

Za dnešní den si doplňte:

Násobky č. 3, M PS str. 36, ČJ str. 32 (opakování slovních druhů), 33/ 1, 34/ 3 a 4 (opakování psaní vlastních jmen), Prk str. 46

-----------------------------------------------------------

3. 6.

Posíláme pozdrav dvěma dalším postelníčkům - Fildovi a Pájovi. Přejeme vám brzké uzdravení.

Až vám bude lépe, doplňte si: M str. 46, 47/ 2 - násobení č. 3 vynecháváme, pokud není zároveň násobením č. 2 a č. 4

--------------------------------------------------------------------

1. 6.

Posíláme pozdrav nemocné Lucince a Patrikovi. Brzy se nám uzdravte. 

Doplňte si: 

Písanka str. 23, M PS str. 45 (ve sloupečcích jsme vynechali násobení č. 3), 46/ 1, 2, ČJ PS str. 27, Prk PS str. 43 a 45 (Na louce, Na poli)

------------------------------------------------------------------------------

27. 5.

Pro děti, které dnešní den bez omluvy chyběly:

M str. 44, Minutovky str. 11, 12, písanka str. 22

Pokud dítě nechybí z vážných důvodů, nepřihlíží se k nedoplnění zameškaného učiva.

---------------------------------------

25. 5.

Posíláme pozdrav Viktorce a Kubovi s přáním rychlého uzdravení. Doplňte si:

M str. 42/ 3, 43/ 2 a 3, Prk str. 14, 15 a 19, ČJ - opakujeme vše (dnes předložky a slovesa)

---------------------------------------

20. 5.

Posíláme pozdrav nemocné Týnce a přejeme brzké uzdravení.

Doplň si: M str. 33 a 34, písanka str. 21 (u oblékání tvoříme celé věty).

-----------------------------------------------

16. 5.

Zdravíme nemocného Adámka a posíláme úkoly na doplnění. ;-)

M str. 32/ 1 a 3, Minutovky str. 11/ 21 (a, b), ČJ - spojky str. 27/ 1

-------------------------------------------------------

13. 5.

Posíláme pozdrav Viktorce a přejeme brzké uzdravení.

Doplň si: 

Prk str. 46/ 1, 2, 3, M str. 28 - celá, 29/ 1 a 2 se znázorněním

-----------------------------------------------

5. 5.

Posíláme pozdrav Aničce a Lauře. Holčičky, doplňte si: M str. 19, 20 a 22, Čj PS str. 20/ 1, 4 (znovu připomenout slovní druhy). Trénujeme poznávání podstatných jmen, sloves a těch slov, která se přidávají k podstatným jménům. Jakpak se jim říká? :-)

----------------------------------------------

29. 4.

Posíláme pozdrav nemocnému Míšovi, Pájovi a Péťovi.

Brzy se nám uzdravte. Doplňte si: M str. 23 - 25

---------------------------------------------------

15. 4.

M 12/ 1, 15/ 1, 16/ 1, 19/ 1

----------------------------------------

13. 4. 

Adámku, doplň si: M str. 11, procvičuj dě, tě, ně, Prk - popis těla ptáka, jarní rostliny

---------------------------------------------

12. 4.

Adámku, doplň si ČJ str. 15, M str. 9, 10

-------------------------------------------

11. 4. Posíláme pozdrav nemocnému Adámkovi a Patrikovi. Kluci, doplňte si:

M str. 9/ 1

----------------------------------------------------

1. 4.

ČJ PS str. 23/ 1, 13/ 5; M PS 3. díl str. 3, 4

----------------------------------------------------------

31. 3. ČJ PS str. 11/ 3, 12/ 3, 13/ 1, 2, 3, 4

----------------------------------------------------

30. 3. Posíláme pozdrav nemocné Týnce, Pájovi, Péťovi. Brzy se nám uzdravte. Doplňte si: ČJ PS str. 11/ 1, 2, 12/ 2 a 4; M PS str. 55 celá, 57/ 1, 2, 61, Prk str. 34 a 35

-----------------------------------

18. 3. Posíláme pozdrav dalším postelníčkům. Brzy se nám uzdravte. :-)

--------------------------------------------------------------------

17. 3. Moje milá medvíďátka, posíláme vám moc pozdravů. Dnes je vás opravdu moc nemocných. Brzy se vystonejte. Za domácí úkol máte tedy rychlé vyléčení. :)

-------------------------------------------------------

16. 3.

Stonálkové, doplňte si: M PS str. celá 58 + 59/1 a 2 - dál nepracujte, ČJ PS str. 10 celá, ze str. 12 pouze cv. 1, Prk - str. 44 (vypravování o obrázku + znaky jara)

--------------------------------------------

15. 3.

Zdravíme nemocného Áďu a Filípka.  Přejeme jim rychlé uzdravení.

Úkoly na doplnění pro všechny stonálky:

M PS str. 56 a 58/ 2 (str. 57 NE), ČJ PS str. 10/ 2

----------------------------------------------

14. 3. Posíláme pozdrav Filípkovi a Péťovi. Brzy se nám uzdravte.

Učivo na doplnění: ČJ PS str. 10/ 1

-----------------------------------------------

 

26. 2.

M str. 51/ 1, 2, 3, PS ČJ str. 6, 28/ 1, 2

------------------------------------------------

25. 2.¨

Posíláme pozdrav nemocnému Péťovi. Všem stonálkům přejeme brzké uzdravení a posíláme doplnění učiva.

ČJ - párové hlásky učebnice str. 96 + PS str. 3/3, 6/ 1, 2, 4

-------------------------------------------------------------

24. 2.

Pozdrav posíláme nemocné Viktorce a přejeme rychlé uzdravení.

Doplň si: M str. 50, Prk str. 32, procvičování podstatných jmen

------------------------------------------------------------------

23. 2.

Zdravíme nemocnou Johannku a Klárku. Přejeme brzké uzdravení a posíláme úkoly na doplnění.

M str. 38, 39, 46, ČJ poznáváme podstatná jména

---------------------------------------------------

 

17. 2.

M PS str. 36/ 3, str. 37 - mimo cv. 2, str. 44/ 1, podstatná jména, Prk str. 31

--------------------------------------------------

16. 2. Doplnění učiva pro Vojtíška:

ČJ PS str. 19/ 5, poznávání podstatných jmen, M PS str. 41 (sl. úloha - dokončení str.), 42, písanka str. 13

15. 2.

Posíláme pozdrav Péťovi a Voojtíškovi. Brzy se uzdravte. Až vám bude lépe, doplňte si:

ČJ PS 2 str. 22, M str. 31, 34, 35 (slovní úlohy + str. 41/ 1, 2, Prk str. 30

---------------------------------------------------

11. 2. Pro Patrika:

M str. 40, podstatná jména - jen ústně

-----------------------------------------

10. 2.

Pozdrav posíláme nemocnému Adámkovi. Brzy se uzdrav.

Doplň si: 29/ 2, 3, 4; PS ČJ str. 13, písanka str. 13 - I + protiklady (věty už ne), M str. 27, 28

-------------------------------------------------------------

9. 2.

M str. 34 (dokončení), 35/ 2, 3, 26/1 (jednotky délky - metr, decimetr, centimetr, milimetr), ČJ str. 12

------------------------------------------------------

8. 2.

Posíláme pozdrav Lucince a Filípkovi. Brzy se uzdravte. Až vám bude lépe, doplňte si:

Čj str. 11, písanka str. 11/ jen horní polovina, str. 12, M str. 34/ 2, 35/ 1 (pozor, závorky mají přednost), Prk str. 28

----------------------------------------------------------

 

27. 1.

Posíláme pozdrav nemocné Klárce. Doplň si:

M str. 18/ 3, 19, 20/2, 22; ČJ PS str. 51, 52/ 1, 2 a 5, písanka str. 8 - pro bystré hlavy a str. 9

----------------------------------------------

26. 1.

Posíláme pozdrav Adámkovi a znovu Elí. Doplňte si:

ČJ str. 50, 51/2; M str. 18 - slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď), 21/ 2, 3, 22/ 1 zaokrouhlování čísel s vysvětlením

------------------------------------------------------------------------

25. 1.

Posíláme pozdrav nemocnému Fildovi Č. s přáním rychlého uzdravení. Až Ti bude lépe, doplň si zameškané učivo.

M PS str. 17, 19/ 1 - 3, pís. str. 7 ch, Ch, str. 8 opis 2 vět, ČJ PS str. 50/ 2, 3

---------------------------------------------------

22. 1.

POSÍLÁME POZDRAV NEMOCNÉ ELIŠCE A FILÍPKOVI S. S PŘÁNÍM RYCHLÉHO UZDRAVENÍ. Doplňte si:

ČJ PS str. 49 - celá str., 50/ 1  a 51/ 1; M PS str. 15, 16

-------------------------------------------------------------

21. 1.

Zdravíme nemocného Filípka a přejeme brzké uzdravení. 

Doplňte si: ČJ PS str. 40/ 1, 2 - slabikotvorné r, l, m, str. 48 - celá, 49/ 1

--------------------------------------------------------------

19. 1.

Písanka str. 5 (+ předešlé str.), M str. 12 a 13 (str. 10 a 11 by měla být opakování)

------------------------------------

18. 1. S novým sněhem se nám rozstobnalo hodně dětí. Posíláme pozdravy dalším stonálkům - Míšovi, Pájovi a Péťovi M.

Brzy se uzdravte. Až vám bude lépe, doplňte si:

M str. 8, 9, 10 a 11, procvičujte slova s měkkými souhláskami, Prk - lékárnička (její vybavení, jaký lék na co použiji)

-------------------------------------------------- 

15. 1. 2016

Posíláme pozdrav Lucince, Elišce, Kátě :-), Fildovi a Péťovi. Brzy se nám uzdravte.

Učivo na doplnění: M str. 7/2, M str. 8/ 1, M str.20/ 1; písanka str. 4 - celá

----------------------------------------------

8. 1. 2016

Posíláme pozdrav a úkoly na doplnění Lauře a Viktorce. Brzy se uzdravte.

Pís. str. 2

----------------------------------------

 

4. 12.

Všem nemocným dětem přejeme krásného Mikuláše a v pondělí se na vás těšíme.

Doplňte si: M str. 50, 51

-------------------------------------

2. 12. Pozdrav letí za nemocnou Eliškou s opřáním rychlého uzdravení. 

Až Ti bude lépe, doplň si: ČJ str. 30

-------------------------------------------------------------

1. 12. Posíláme pozdrav Viktorce a přejeme rychlé uzdravení.

Doplň si za úterý a za středu: písanka str. 23, M str. 49, 50/ jen 2, Prk str. 18 (učebnice Naše vlast)

-------------------------------------------------------------------------

26. a 30. 11. Posíláme pozdrav Adámkovi, Lucince Klárce a Lauře s přáním rychlého uzdravení.

Až vám bude lépe, doplňte si: Čj str. 27(měli by už mít?), 28, 29/ 1, 2; M str. 46/ 3, 47, (46 jsme zatím přeskočili), 48/ 1 a 4; Prk str. 18/2

------------------------------------------------------

25. Pozdrav letí za nemocným Filípkem. Až Ti bude lépe, doplň si za středu:

M str. 41/ 3, 42, 43/1; Čj PS str. 27; Prk učebnice - město x vesnice, péče o zvířata

---------------------------------------------------

24. 11. Hurá, jsme všichni. :-)

-----------------------------------------

23. 11.

Posíláme pozdrav Elišce, Johannce a Péťovi. Brzy se nám uzdravte. :-)

Učivo na doplnění: ČJ - slova protikladná = Čj str. 26, M str. 40/ 1 + sloupečky za pondělí, Prk str. 13 - opakování + opakování  z učebnice, písanka str. 27

------------------------------------------------

 

 

19. 11.

Posíláme pozdrav Míšovi s přáním rychlého uzdravení. Doplň si:

ČJ str. 25/ 3, 38/ 3, 39, 42/ 1,  písanka str. 26, M str. 38, 39, Prk (učebnice) - Moje rodina (pojmy bratranec, sestřenice, syn, vnuk, atd.), domov, atd.

--------------------------------------------

16. 11.

Doplnění PS z M str. 36, ČJ PS str. 39/ 1, 2, 3, písanka str. 24 - dokončení, Prk str. 12

----------------------------------------------------------

 

23. 10. Eliško a Péťo,

doplňte si:

M str. 28/ 3 + 29 = 2 příklady s číselnými osami, ČJ str. 34/ 4

-----------------------------------------------------------

22. 10.

Posílame pozdrav Elišce s přáním rychlého zahnání nemoci. :-)

Až Ti bude lépe, doplň si: ČJ str. 31/ 1, 2 + rozdíl mezi slovem, slabikou, hláskou a písmenem, AJ PS str. 13

---------------------------------------------------------------

 

19. 10. Pozdrav letí za Kačkou a Adámkem. Doplňte si: 

M str. 26 celá, 27/1, 28/1; písanka str. 21, prvouka PS str. 11

-------------------------------------------------

 

12. 10. Posíláme pozdrav Lauře. Doplň si za dnešní den: písanka str. 16, Č PS str. 21

--------------------------------------------

 

5. 10. Zdravíme Péťu a přejeme brzké uzdravení:

Dooplň si: M str. 23

 

30. 9.

Milá Lucinko, doplň si: ČJ PS str. 23/2, písanka str. 12, 13 (str. 10, 11 zatím NE), M str. 19 - 21, prvouka str. 8

----------------------------------------------

25. 9.

Milá Lucinko, milý Adámku, letí k vám spousta pozdravů. Až vám bude lépe, doplňte si: M str.19, písanka str. 12, ČJ PS str. 22/ 4

----------------------------------------------------

 

18. 9. Milý Filípku, posíláme Ti pozdrav s přáním rychlého uzdravení. Až Ti bude lépe, doplň si: M str. 16, písanka (nemám ji doma, asi 7?) str. s velkými písmeny (vlevo trénuj velká písmena, vpravo opiš slovo shora)

-------------------------------------------------------------

17. 9. Milá Kačenko, posíláme další pozdrav a těšíme se na Tebe. Doplň si: písanka str. 5, 6, ČJ PS 8

-------------------------------------------------------------------

16. 9. Posíláme pozdrav nemocné Kačence a přejeme rychlé uzdravení.

Až Ti bude lépe, doplň si: písanka str. 4 + str. 5 = číslice, ČJ str. 7/3, 4; 8/1, M str. 15, Prk str. 6/ 2

----------------------------------------------------------------

11. 9. Posíláme pozdrav nemocné Lauře. Brzy se nám uzdrav. Doplň si:

M str. 9, celá strana se svíčkami na dortu, domečky + na další str. dokreslení makovic, matem. řetězec - barevné domečky a a příklady vlevo ve sloupci NEDĚLAT!