Září

1. Hola, hola, škola volá :-)

8. Třídní schůzky

10. Pasování na rytíře psaného slova -  rodiče jsou vítáni

30. Sběr papíru - započítává se do školní soutěže

 

Říjen

2. Dendrologická zahrada

8. Výlet k hasičům v rámci branného dne - ukázka zbrojnice

9. Toulcův dvůr

13. Listování kniha =Manolito Brejloun - Elvira Lindo

Po představení bude následovat beseda a prodej knihy (cca 180- Kč) s autogramiádou

16. Zubní prohlídka

26. — 30. Ředitelské volno a podzimní prázdniny

Listopad

2. Vyšehradský hřbitov - další informace najdete v rubrice určené vám

10. Národní galerie se přesouvá na 8. ledna

od 12. 3 v 1

18. Adventní jarmark a Zimní blešák (pořádá KPŠ)

24. — 26. sběr papíru

Prosinec

3. Dřevíčková dílnaa

4. Přijde Mikuláš

15. Vánoční koncert

16. Děti dětem

18. Vánoční nadílka

21. 12. — 3. 1. Ředitelské volno a vánoční prázdniny

Leden

5. Třídní schůzky

6. Tři králové

13. Divadlo O líné babičce

12. — 14. Sběr papíru

28. Vysvědčení

29. Pololetní prázdniny

Únor

1. Společné setkání tříd

12. Valentýnská pošta

15. Karneval ve třídě

19. Knihovna Opatov - Zvířátka v literatuře

Březen

15. - 17. sběr papíru

21. a 23. Velikonoční dílny

Duben

5. Listování + beseda - Šmodrcha (Archie Kimpton) = pro zájemce prodej knihy 230,- Kč, autogramiáda

12. konzultační hodiny (pro vybrané rodiče a žáky)

13. Přednáška o vodních ptácích (10. 10 hod.)

14. Setkání Strážců

20. Den knihy

21. Fotografování

25. Den Země - třídní projekt

26. — 28. Sběr papír 

27. Den Země - škola + Čokoládová tretra (3 nejrychlejší kluci a dívky)

29. Preventivní zubní prohlídka - 9. 00 hod.

Květen

6. Pietní akt - škola + Roztylské náměstí

12. V lese s lesníkem (sraz u školičky v 7. 50 hod., konec akce v lese ve 12. 00 hod., návrat kolem 12.35  hodin) 

18. Toulky říší večerníčků

.Červen

8. Strašidelná Praha

16. Pohádka pro rodiče a rozloučení se školním rokem

21. Mirakulum

 

21. — 23. 6. Sběr papíru

27. — 29. 6. Olympijské dny